Základní dokumenty
Stanovy ČNS .PDF
Soutěžní řád ČNS .PDF
Pravidla ČNS .PDF
Disciplinární řád ČNS .PDF